Trivselregler

För dessa regler gäller att de är antagna av styrelsen och är ett komplement till lagar och stadgar. Överträdelser kan medföra förverkande av nyttjanderätten av bostadsrätten. Grundläggande respekt och hänsyn ska visas mellan grannar och besökande.

Med stöd av 7 kap i bostadsrättslagen och föreningens stadgar har styrelsen utfärdat följande trivselregler.


 1. Som bostadsrättshavare ska ni vara aktsam om och väl vårda såväl egen lägenhet som föreningens egendom i övrigt.
 2. Om akut skada (ex vattenläckage, brand) skulle uppstå i bostaden kontakta jouren och anmäl det omgående enligt anvisningar på Hemma Bäst eller er Bopärm.
 3. Visa extra hänsyn till era grannar mellan 22:00 och 07:00. Tänk på att höga volymer, borrande, tvättmaskin o.dyl kan störa dina grannar.
 4. Källsortera enligt anvisning, övrigt avfall lämnas på återvinningsstation
 5. Balkong ska skottas vid behov och balkonglådor hängs på insidan av räcket pga fallrisk.
 6. Mattor, kläder o.dyl får inte piskas på balkonger, trapphus eller loftgångar eller rengöras från fönster.
 7. Har ni husdjur ska ni se till att grannar eller kringboende inte blir störda eller ofredade.
 8. Grillning eller motsvarande får inte ske på balkonger eller nära fasaden pga brandrisk och störande os.
 9. Vid upptäckt av ohyra ska detta meddelas omedelbart till styrelsen.
 10. Gård, trappor, hiss och entréer får inte belamras med skräp, cyklar, torkmattor etc. Trapphuset är nödutrymnings väg och får ej blockeras.
 11. Cigaretter, snus och skräp får inte slängas på gården eller i gemensamma utrymmen.
 12. Rökning får inte ske på gemensamma utrymmen och visa hänsyn till grannar vid rökning från balkong.
 13. Inte köra eller parkera motorfordon, släpvagn eller husvagn på andra ytor än parkeringsplatser.
 14. Gästparkering är endast till för gäster till de boende i föreningen och får inte användas som boendeparkering.
 15. Ej köra eller cykla över gräsmattor och planteringar.