Årsstämman 2019

Styrelsen vill tacka de medlemmar som kom på årsstämman och visade intresse för vad som händer i föreningen, hur föreningen mår och framtida planer i föreningen. Endast 31 % av medlemmarna närvarade på årsstämman. Styrelsen hoppades på en större närvaro av medlemmar på stämman med tanke på att stämman hölls i en lokal på gångavstånd […]

Läs mer

Gräsmattan och växtligheten i föreningen

Styrelsen har länge haft diskussioner kring skicket av gräsmattan med Boklok och i maj månad har Bredablick börjat gödsla gräsmattan och sköta den enligt anvisningar från Boklok och Skanska. Vi hoppas på att sommaren 2019 inte blir lika torr som sommaren 2018 och att regn hjälper till med att föreningen får en fin gräsmatta i […]

Läs mer

Trapphusen har fått en extra informationstavla

En extra informationstavla har satts upp i varje trapphus, detta för att en informationstavla inte räcker till för att förmedla information till medlemmar i föreningen och ytterdörrarna skall vara fria från informations brev i framtiden. Informationstavlorna finns på markplan bredvid postlådorna. Vi föreslår att ni som lägger gratistidningar och reklam på postlådorna sätter en lapp […]

Läs mer