Ordnings- & Trivselregler Brf BoKlok Glasörten

För dessa regler gäller att de är antagna av styrelsen och är ett komplement till lagar och stadgar. Överträdelser kan medföra förverkande av nyttjanderätten av bostadsrätten. Grundläggande respekt och hänsyn ska visas mellan grannar och besökande.

Med stöd av 7 kap i bostadsrättslagen och föreningens stadgar har styrelsen utfärdat följande trivselregler.

Uppdaterade 2021-11-18

 1. Som bostadsrättshavare ska ni vara aktsam om och väl vårda såväl egen lägenhet som föreningens egendom i övrigt.
 2. Om akut skada (ex vattenläckage) skulle uppstå i bostaden kontakta jouren och anmäl det omgående till styrelsen. Vid andra akuta ärenden (ex. brand) ring 112.
 3. Visa extra hänsyn till era grannar mellan 22:00 och 07:00 på vardagar och 23:00-07:00 och fredag-lördag. Tänk på att höga volymer, borrande, tvättmaskin och dylikt kan störa dina grannar.
 4. Källsortera enligt anvisning, övrigt avfall lämnas på återvinningsstation.
 5. Balkong ska skottas vid behov och balkonglådor hängs på insidan av räcket p.g.a. fallrisk.
 6. Mattor, kläder och dylikt får inte piskas på balkonger, trapphus eller loftgångar eller rengöras från fönster.
 7. Har ni husdjur ska ni se till att grannar eller kringboende inte blir störda eller ofredade. Det är inte tillåtet att rasta husdjur t.ex. hundar och katter i vår gemensamma utemiljö.
 8. Trädgård/utemiljö
 • Mata inte småfåglar från era balkonger/uteplatser och ej heller på andra platser i Brf.
 • Om du har egna klängväxter som växer på din uteplats/balkong se till att de håller sig på din egen uteplats/balkong och inte fortsätter växa upp på grannarnas.
 • Tänk på att vattna så det inte droppar ner på grannen under dig.
 • Ej tillåtet att ha saker såsom pool, bord, markbeläggning på de gemensamma gräsmattorna när man inte nyttjar det.
 • Ej tillåtet att plantera egna växter i rabatterna runt uteplatserna vid häckarna.
 • Bollspel mot förrådsbyggnader och husfasader är inte tillåtet.
 • Plattläggningarna vid uteplatserna tillhör föreningen men får nyttjas av de boende på första våningen enligt nedanstående ordningsregler.
  • Den inredning som placeras på plattorna skall vara borttagningsbar inom 10 min om det skulle behövas, då marken tillhör föreningen.
  • Ingen fast installation får byggas, utan lämplig inredning är krukor som inte är större än dom går att flyttas. Dynförvaring, bord, stolar, grillar och dyl. är ok.
  • Styrelsen har rätt att bestämma om lämplig inredning/material skall tagas bort om det inte uppfyller våra riktlinjer ang. flyttbar storlek.
 1. Grillning får inte ske på balkonger med kol eller gasolgrill, och ej heller närmre fasaden än 7 meter p.g.a. brandrisk och störande os. Det är tillåtet med elgrill på balkonger och uteplatser. Visa hänsyn till dina grannar.
 2. Vid upptäckt av ohyra ska detta meddelas omedelbart till styrelsen.
 3. Gård, trappor, hiss och entréer får inte belamras med skräp, cyklar, torkmattor etc. Trapphuset är nödutrymnings väg och får ej blockeras.
 4. Cigaretter, snus och skräp får inte slängas på gården eller i gemensamma utrymmen.
 5. Rökning får inte ske på gemensamma utrymmen och visa hänsyn till grannar vid rökning från balkong.
 6. Inte köra eller parkera motorfordon, släpvagn eller husvagn på andra ytor än parkeringsplatser.
 7. Ej köra eller cykla över gräsmattor och planteringar.