Vill du sitta i styrelsen?

Hej alla grannar! Snart är det tid för årsstämma och en ny styrelse ska tillsättas. Vi i valberedningen behöver därför så fort som möjligt få veta vilka som är intresserade av att delta i styrelsearbetet under den kommande perioden. Vill du vara med och verka för en bra och trivsam bostadsrättsförening så ska du meddela […]

Läs mer

Ordning i soprummen

Inga föremål får lämnas utanför kärlen! Alla boende får själv ta ansvar för och lämna sina stora sopor på återvinningen som ligger endast få minuter härifrån. Era grannar vill inte städa upp efter er och sopgubbarna tar inte med dessa stora föremål.    

Läs mer

Sista stängselsträckan

Uppsättningen av stängsel runt vår fastighet påbörjades för strax över en månad sedan och det fattas en sista sträcka parallellt med Gottorps Allé. Här finns ett litet hinder, då ett fåtals meter av stängslet skulle gå utanför vår privata tomtgräns. Sista sträckan tillhör den samfällighetsförening som vi är en del av och dialog har påbörjats […]

Läs mer

Ny ordförande

Carl Strindberg har valt att lämna sin post som ordförande för Brf. Boklok Glasörten. Ny ordförande blir istället Rane Sielemann Hoppe som hittills haft posten som kommunikationsansvarig. Vi vill passa på att tacka Carl för det jobb han har gjort under tiden som ordförande.

Läs mer