Uppsättningen av stängsel runt vår fastighet påbörjades för strax över en månad sedan och det fattas en sista sträcka parallellt med Gottorps Allé.

Här finns ett litet hinder, då ett fåtals meter av stängslet skulle gå utanför vår privata tomtgräns. Sista sträckan tillhör den samfällighetsförening som vi är en del av och dialog har påbörjats med styrelsen för samfälligheten. Förhoppningsvis kan vi få klartecken därifrån inom kort, så stängslet kan bli 100% färdigställt.