Gräsmattan och växtligheten i föreningen

Styrelsen har länge haft diskussioner kring skicket av gräsmattan med Boklok och i maj månad har Bredablick börjat gödsla gräsmattan och sköta den enligt anvisningar från Boklok och Skanska. Vi hoppas på att sommaren 2019 inte blir lika torr som sommaren 2018 och att regn hjälper till med att föreningen får en fin gräsmatta i […]

Läs mer

Trapphusen har fått en extra informationstavla

En extra informationstavla har satts upp i varje trapphus, detta för att en informationstavla inte räcker till för att förmedla information till medlemmar i föreningen och ytterdörrarna skall vara fria från informations brev i framtiden. Informationstavlorna finns på markplan bredvid postlådorna. Vi föreslår att ni som lägger gratistidningar och reklam på postlådorna sätter en lapp […]

Läs mer

Grusgångarna skall asfalteras

Arbetet att asfaltera grusgångarna kommer att påbörjas den 2 maj 2019 och arbetet kommer att vara färdigt veckan därpå.  Alla grusgångar som leder till en dörr kommer att asfalteras samt grusgången mellan hus 35 och 37. UPPDATERING Asfalteringen görs färdig torsdag 9 maj 2019.

Läs mer

Inbjudan till årsstämman 2019

Årsstämma kommer att hållas onsdag den 22 maj kl. 18.30 på Klagshamnsvägen  44 i Bunkeflo strandkyrka, Bunkeflostrand. Kallelse kommer ca 2 veckor före stämman. Om du vill lämna en motion till stämman är sista datum för detta tisdag den 30 april 2019. Motion kan skickas till Brf Boklok Glasörten i Bunkeflostrand, Gottorpsvägen 33-37, 218 39 […]

Läs mer